Obsah

ŠABLONY II PRO ZŠ A MŠ 2019

Typ: ostatní
Dne 28. 6. 2019 jsme zažádali o podporu v Projektu Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II- MRR v prioritní ose 3, projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016040 byl schválen a byla nám poskytnuta dotace ve výši 981 818,- (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).
Zahájení projektu proběhlo 1. 9. 2019 - projekt je plánován na 2 roky.
Prostředky jsou čerpány:
Základní škola
DVPP
Doučování žáků
Projektový dny ve škole
Projektové dny mimo školu
Využití ICT ve vzdělávání/nákup 10 NB
 
Mateřská škola
DVPP
Projektové dny ve škole
Projektové dny mimo školu
Využití ICT ve vzdělávání/nákup 10 tabletů
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
 
Školní družina
DVPP
Projektové dny v ŠD
Využití ICT ve vzdělávání/nákup 10 NB
 

Příloha

Vytvořeno: 17. 9. 2020
Poslední aktualizace: 1. 10. 2020 11:56
Autor: Mgr. Martina Kudláčková