Obsah

Pracovníci

Mgr. Martina Kudláčková
Bc. Jana Černá
 • učitelka pověřená vedením MŠ
 • předškolní a speciální pedagog 
 • ms@zspohorelicezlin.cz
 • 736 217 533
Bc. Irma Hanáková
 • učitelka
 • předškolní a sociální pedagog
Hana Michalčíková Konečná
 • učitelka

 • předškolní pedagog

Kateřina Polášková
 • učitelka
 • předškolní pedagog
Jitka Landsfeldová
 • školnice