Obsah

Vítejte u nás ve škole!

    Odedávna je škola na vesnici známkou toho, že tamější život, kultura i společenství dobře fungují. Je pro nás radostí a zároveň velikým závazkem pracovat s dětmi, ať už u nás navštěvují 1. stupeň základní školy, školní družinu nebo mateřskou školu.
    V naší škole se vzdělávají žáci 1. stupně - žáci 1. až 5. ročníku. Součástí školy jsou 2 oddělení školní družiny, 2 třídy mateřské školy a školní jídelna. Školní jídelna a mateřská škola se nachází v jiné budově v  blízkosti základní školy
    Malý počet žáků ve třídách (do 15 žáků ve třídě) nám umožňuje se žákům individuálně věnovat. Motem naší školy je, aby žáci chodili do školy rádi, všichni, bez rozdílu. Škola se vyznačuje rodinným prostředím a panuje zde přátelská atmosféra jak mezi dětmi, tak mezi zaměstnanci školy. Věnujeme se žákům se SVP, v případě potřeby zde pracuje asistentka pedagoga. Ve škole pracuje metodik EVV, prevence i ICT.
    Dbáme na jazykový rozvoj žáků, od první třídy vyučujeme cizí jazyk - angličtinu. Všichni pedagogové jsou aprobovaní pro danou výuku.
    Ve škole mají žáci možnost po vyučování navštěvovat různorodé kroužky, které zajišťují zaměstnanci školy, pracovníci DDM Matýsek či dobrovolníci z řad rodičů. Samozřejmostí je zapojení se do Projektů.
    Třemi slovy: pohoda, důvěra, spolupráce.