Obsah

Školní jídelna


je stravovací zařízení, které má pro Vaše děti zajišťovat pestrou, vyváženou, zdravou a chutnou stravu, učit děti správným stravovacím návykům, základům stolování a dodržování pitného režimu. Nemalou měrou se na zajišťování školního stravování podílí stát, který nejen že zvýhodňuje žáky po stránce finanční, kdy děti hradí pouze náklady na potraviny, ale také vyhláškami upravuje normy pro správné stravování dětí. Naše jídelna se snaží pro děti všechny tyto přednosti školního stravování zajišťovat.

Děti nejsou k jídlu v žádném případě nuceny, spíše se snažíme je vhodně motivovat k dojídání a seznamování se s novými potravinami.

Jídelní lístek je sestavován v souladu s platnou metodikou týden dopředu a je vyvěšen na nástěnkách. Podmínkou je splnění "spotřebního koše" v němž jsou sledovány hodnoty plnění výživové normy u stanovených potravin. Sleduje se spotřeba masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, cukrů, tuků, ovoce, zeleniny, brambor a luštěnin. Plnění spotřebního koše zaručuje pestrost a vyváženost stravy.