Obsah

Den v naší školce

Třídy:
I. Motýlci 

Třída 22 dětí ve věku 4 - 6 let. O děti se ve třídě starají dvě paní učitelky a asistentka pedagoga. 

 

II. Světlušky

Třída 14 dětí ve věku 3 - 4 let. O děti se ve třídě starají dvě paní učitelky. 


PRACOVNÍ DOBA MŠ : 6:30 - 16:00

 

6:30 - 8:00 Příchod dětí
7:30 - 7:40 Dělení dětí do dvou tříd
8:00 - 8:30 Snídaně
8:45 - 9:45 Řízená činnost
9:45 - 9:50 Ovocná svačinka
10:00 - 11:15 Pobyt venku
11:30 - 12:00 Oběd
12:00 - 12:30 Vyzvedávání dětí po obědě
12:30 - 13:45 Odpočinek
14:00 - 14:15 Odpolední svačinka
14:15 - 16:00 Vyzvedávání dětí, odpolední činnost