Obsah

Informace k organizaci školy k 12. 4. 2021

Typ: ostatní
Vážení rodiče,

je mi potěšením Vám oznámit, že na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 je umožněno se od 12. 4. 2021 opět vzdělávat prezenčně.

V mateřské škole je umožněno vzdělávání pouze dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání (poslední ročník).

Každá osoba je povinna při vstupu a pobytu ve škole mít zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem:

  • děti minimálně chirurgickou rouškou (nelze použít látkovou roušku),

  • dospělé osoby respirátorem třídy FFP 2 bez výdechového ventilu.

Školám je uložena povinnost testovat děti neinvazními testy (Singclean testy). Dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Testování bude probíhat 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek). Doporučujeme zhlédnout společně s dětmi video a připravit tak děti na testování, které proběhne samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Video - návod k testování

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Instruktážní leták

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

Testování se netýká:

  • osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit, pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy,

  • osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

 


Vytvořeno: 9. 4. 2021
Poslední aktualizace: 9. 4. 2021 12:54
Autor: Bc. Jana Černá