Obsah

Projekt OP VK „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“

Typ: ostatní
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Investice do rozvoje vzdělávání

Naše škola se v červnu 2014 stala partnerem Města Otrokovice v projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ (Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0010), ve kterém město uspělo a získalo tak finanční podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Partnery projektu se stalo i dalších 9 základních škol území ORP Otrokovice. Spolu s nimi budeme podporovat žáky základních škol ohrožené školním neúspěchem a předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Zároveň budeme podporovat spolupráci a vzdělávání učitelů základních škol v oblastech souvisejících s podporou ohrožených žáků. V rámci projektu dojde za tímto účelem a za účelem výměny zkušeností a dobré praxe v oblasti strategického řízení ve vzdělávání k užší spolupráci základních škol s dalšími organizacemi a institucemi v regionu.

V průběhu projektu budeme pro vybrané žáky tvořit individuální plány a poskytovat jim podporu např. formou doučování, individuálních konzultací, zájmových skupin, tripartitních schůzek atd. Po realizaci podpory vytvoříme případovou studii dokumentující žákův posun a reflektující zkušenosti s podporou.

Jedním z výstupů projektu je také Návrh lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území ORP Otrokovice, do jehož tvorby se mohou zapojit také zájemci z řad rodičů. Projekt potrvá do konce června 2015.


Závěrečná zpráva - realizace projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“

V období od června 2014 do června 2015 se naše škola stala partnerem Města Otrokovice v projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ (Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0010). Do projektu se zapojili všichni učitelé a podpořeno bylo celkem osm žáků – z každé třídy dva žáci. Podpořeni byli formou doučování a pro dva žáky byl vytvořen kroužek Čtení a dramatizace v Anglickém jazyce a Čtenářský klub.Podpora probíhala  formou doučování,  tripartitních schůzek a individuálních konzultací.

Velkým přínosem pro pedagogické pracovníky  byla možnost dalšího vzdělávání. V srpnu proběhlo s velkým ohlasem dvoudenní školení pro všechny pedagogy. V průběhu roku pedagogové absolvovali pět smysluplných školení uspořádaných přímo ve škole: “Základy Hejného vyučovací metody”, “ Základy práce s tabletem”, Vztahy mezi mateřskou a základní školou”, “Práce se sympatickými a nesympatickými žáky”, “Specifické vývojové poruchy učení”. Ředitelka školy absolvovala deset jednodenních a jedno dvoudenní školení určené pro vedoucí pracovníky.

Nemalá částka projektu byla také využita na nákup pomůcek pro podpořené žáky a pedagogy. Mimo jiné byly pro žáky zakoupeny tablety, výukové a didaktické pomůcky a pro pedagogy odborná literatura a tiskárna.

Na závěr bych chtěla poděkovat jménem celé školy Městu Otrokovice, zejména vedoucí Odboru školství a kultury Mgr. Barboře Šopíkové za realizaci projektu. Celému realizačnímu týmu (zejména paní Zdeně Drexlerové a panu Markovi Maňáskovi) děkuji za velmi dobrou spolupráci, ochotu a pomoc. Jsem ráda, že jsem měla možnost se do zmiňovaného projektu zapojit.

Zapsala: Mgr. Martina Kudláčková, ředitelka školy


Vytvořeno: 26. 2. 2019
Poslední aktualizace: 26. 2. 2019 15:32
Autor: Mgr. Martina Kudláčková