Obsah

Zápis do 1. třídy - ZŠ Pohořelice, příspěvková organizace pro rok 2023/2024

Typ: ostatní
Zápis do 1. třídy - ZŠ Pohořelice, příspěvková organizace pro rok 2023/2024 Zápis se uskuteční dne 24. dubna 2023 v době od 13:30 - 16:30 v budově naší školy.

K zápisu do 1. třídy základní školy zveme rodiče s dětmi narozenými v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 (které dovrší do 31. 8. 2023 šestý rok věku) včetně těch, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.

Na žádost rodičů se může zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2023 do 30. června 2024, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šestý rok věku v době od ledna do konce června 2024, jsou podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a také i odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

K zapsání dítěte je třeba podat:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – viz Dokumenty - Ke stažení.

K zápisu prosím přineste občanský průkaz, rodný list dítěte, Zápisní list a Souhlas zákonného zástupce (GDPR) - viz Dokumenty - Ke stažení.

Pokud zákonný zástupce zvažuje pro své dítě odklad, musí podat Žádost o odklad povinné školní docházky – viz Dokumenty - Ke stažení.

K Žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit:

1. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

2. doporučení školského poradenského zařízení (KPPP nebo SPC).

Formuláře k žádosti budou také k dispozici u zápisu.

Po přijetí žádosti obdržíte registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost vyřízena. Seznam přijatých dětí (formou registračních čísel) bude zveřejněn na webových stránkách školy a v okně budovy školy.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy:

1) děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy (Pohořelice, Oldřichovice, Komárov)

2) ostatní děti

Je možné přijmout 24 žáků.


Vytvořeno: 14. 3. 2023
Poslední aktualizace: 14. 3. 2023 10:23
Autor: Bc. Veronika Seitlová