Obsah

Zápis do 1. ročníku

Typ: ostatní
bude probíhat bez osobní účasti dětí.

Vzhledem k mimořádným krizovým opatřením ZŠ a MŠ Pohořelice, okres Zlín, příspěvková organizace, oznamuje, že

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY POHOŘELICE

BUDE PROBÍHAT

OD 6. DO 16. DUBNA 2021 BEZ OSOBNÍ ÚČASTI DĚTÍ.

Do 1. ročníku školního roku 2021/2022 budou zapsány děti, které se narodily v době    od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, a děti, které měly odklad povinné školní docházky.

K zapsání dítěte je třeba podat:                                                                                   Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – viz Dokumenty - Ke stažení.                  K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě (prostá kopie) a Zápisní list pro školní rok 2021/2022 viz Dokumenty - Ke stažení

Pokud zákonný zástupce zvažuje pro své dítě odklad, musí podat Žádost o odklad povinné školní docházky – viz Dokumenty - Ke stažení                                           K Žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit:                                             1. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa                                             2. doporučení školského poradenského zařízení (KPPP nebo SPC).                   A dále přiložte kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie)   nebo v papírové podobě (prostá kopie).

Zápis proběhne distanční formou, což znamená, že zákonný zástupce využije k doručení Žádosti o přijetí (příp. Žádosti o odklad) jednu z těchto cest:

  1. do datové schránky školy: rw4mgm6
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zs@zspohorelicezlin.cz
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Pohořelice, okres Zlín, p. o., Školní 126, 76361 Napajedla
  4. vhozením vyplněné a podepsané žádosti do schránky u vchodu do budovy školy
  5. osobně do školy po předchozí telefonické dohodě (sjednání termínu)                    tel.: 739 213 378

Příjem žádostí bude probíhat v období od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021. Po přijetí žádosti obdržíte na e-mail registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost vyřízena. Seznam přijatých dětí (formou registračních čísel) bude zveřejněn na webových stránkách školy a v okně budovy školy.

Proběhne tedy pouze formální část zápisu. Schůzka pro rodiče předškoláků, kde se rodiče seznámí s chodem a akcemi školy a motivační část zápisu, při které se děti seznámí s prostředím školy a učiteli se uskuteční dodatečně (po ukončení mimořádných opatření).

Těší se na Vás kolektiv ZŠ a MŠ Pohořelice                                                                      Mgr. Martina Kudláčková, ředitelka školy

 


Přílohy

Vytvořeno: 23. 3. 2021
Poslední aktualizace: 26. 5. 2022 10:33
Autor: Bc. Veronika Seitlová