Obsah

Volby do Školské rady

Typ: ostatní
I. Volby člena z řad zákonných zástupců a II. Volba člena z řad pedagogických pracovníků

Volby členů do Školské rady proběhly dle stanoveného harmonogramu - příloha č. 1.

K 26.9.2017 byly zpracovány návrhy zákonných zástupců nezletilých žáků a byla sestavena kandidátní listina / předána  dne 27.9.2017 prostřednictvím žáků rodičům/ - příloha č.2.

Současně byly sestaveny seznamy oprávněných rodičů.

3.10. 2017 proběhly v budově školy vlastní volby.

Zákonným zástupcům bylo předáno celkem 104 volebních lístků.

Voleb se zúčastnilo 67 voličů, tj. 64,42 %. Bylo odevzdáno 64 platných volebních lístků, 3 lístky neplatné.

1. Zuzana Kochanová                                 9 hlasů, tj. 14,06%

2. Tomáš Zelík                                           8 hlasů, tj. 12,50%

2. Renata Klofáčová                                  8 hlasů, tj. 12,50%

2. Kateřina Silná                                        8 hlasů, tj. 12,50%

3. Monika Habeová                                    7 hlasů, tj. 10,94%

4. Ivana Michalová                                     6 hlasů, tj. 9,38%

5. Daniel Šabat                                           4 hlasy, tj. 6,25%

6. Tomáš Bébar                                           3 hlasy, tj. 4,68%

6. Robert Habe                                            3 hlasy, tj. 4,68%

7. Petr Hochmann                                        2 hlasy, tj. 3,13%

7. Andrea Kalinová                                       2 hlasy, tj. 3,13%

7. Gabriela Zelíková                                     2 hlasy, tj. 3,13%

8. Adéla Sukupová                                       1 hlas, tj. 1,56%

8. Ivona Vaďurová                                        1 hlas, tj. 1,56%

Členem školské rady při ZŠ a MŠ Pohořelice byla zvolena Zuzana Kochanová.

 

 

II. Volba člena z řad pedagogických pracovníků

Tajná volba proběhla dne 3.10.2017. Na kandidátní listině byla uvedena jména všech pedagogických pracovnic /kromě ředitelky školy/.

Bylo odevzdáno 6 platných hlasů, tj. 100%.

Výsledky:

1. Mgr. Marcela Feču                                  5 hlasů, tj. 83,33 %

2. Mgr. Lucie Hladilová                               1 hlas,   tj. 16,67 %

Členem Školské rady při ZŠ a MŠ Pohořelice byla zvolena Mgr. Marcela Feču.

Třetí člen školské rady bude jmenován zřizovatelem.


Vytvořeno: 26. 2. 2019
Poslední aktualizace: 26. 5. 2022 10:33
Autor: Mgr. Martina Kudláčková